Wycena nieruchomości w Szczecinie i okolicach

Opracowujemy wyceny dotyczące wszelkich rodzajów nieruchomości:

 • wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych
 • wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 • wycena nieruchomości lokalowych oraz części składowych tych nieruchomości,
 • wycena domu,
 • wycena działki,
 • wycena mieszkania.

Wycenę nieruchomości sporządzamy na potrzeby:

 • zabezpieczenie kredytu bankowego
 • ustalenia ceny sprzedaży
 • ustalenia podatku od spadku i darowizny
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • podziału majątku
 • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • określenia należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji (odrolnienia gruntu)
 • wyceny majątku przedsiębiorstw dla potrzeb sprawozdań finansowych w oparciu o MSR
 • rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości,
 • oszacowania szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury technicznej,
 • oszacowania zmiany wartości nieruchomości na wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dokonujemy wyceny ograniczonych praw rzeczowych:

 • wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • wycen lokalu użytkowego,
 • wycena domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

Przeprowadzamy wycenę praw zobowiązaniowych i majątkowych:

 • wycena służebności osobistych i gruntowych; w tym prawa dożywocia,
 • wycena prawa użytkowania; w tym użytkowanie nieruchomości wykorzystywanych jako pracownicze ogrody działkowe,
 • wycena praw zobowiązaniowych.

Koszty wyceny nieruchomości obejmują:

 • – koszty dojazdu do nieruchomości,
 • – zebranie danych niezbędnych do analizy rynku,
 • – dokumentację potrzebną do ustalenia stanu nieruchomości,
 • – badania i analizy, związane z przedmiotem wyceny,
 • – opracowanie opinii o wartości nieruchomości w postaci operatu szacunkowego, który jest końcowym etapem procesu szacowania.

Koszty powyższe ustalane są każdorazowo indywidualnie w zależności od zakresu,  przedmiotu i celu wyceny.

W zależności od typu nieruchomości, do wyceny niezbędne jest posiadanie odpowiednich dokumentów.

  Odpis z księgi wieczystej Wypis z ewidencji gruntu Mapa z ewidencji gruntu Pozwolenie na użytkowanie budynku Pozwolenie na budowę Dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku
Dom Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Działka Tak Tak Tak
Mieszkanie Tak
Spółdzielcze prawo do lokalu Tak
Lokal na rynku pierwotnym Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Biurowiec, Magazyn, Bud. Produkcyjny Tak Tak Tak Tak Tak Tak

 

Gdzie uzyskać niezbędne dokumenty:

Odpis z księgi wieczystej:

Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych

Wypis z ewidencji gruntu:

Wydział Geodezji

Mapa z ewidencji gruntu:

Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego

w Szczecinie – Biuro Geodety Miejskiego

Pozwolenie na użytkowanie budynku:

Starostwo Powiatowe

Pozwolenie na budowę:

Starostwo Powiatowe

Dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku:

Inwentaryzacja powierzchni lub potwierdzenie opłaty podatku od nieruchomości.

Banki honorujące nasze wyceny:

 • Alior Bank
 • Bank BGŻ
 • Credit Agricole
 • Bank Millenium
 • PKO BP
 • Multibank
 • mBank
 • Ing Bank Śląski
 • Nordea
 • Bank BNP Paribas
 • Boś Bank
 • Getin Bank
 • Citibank Handlowy
 • Raiffeisen Polbank
 • Bank Pekao SA

Zadzwoń ☎ 91 351 01 02 lub wyślij formularz z zakładki kontakt.