Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy, aby mógł wykonywać swój zawód, musi posiadać uprawnienia nadane przez Ministra Infrastruktury lub jego poprzedników prawnych.

Jak działa rzeczoznawca majątkowy?

Jako wynik wyceny powstaje opracowanie w formie pisemnej, czyli tzw. operat szacunkowy.

W operacie szacunkowym rzeczoznawca majątkowy określa:

 • Wartość rynkową nieruchomości,
 • Wartość odtworzeniowa nieruchomości,
 • Propozycję bankowo-hipoteczną wartości nieruchomości,
 • Wartość katastralną nieruchomości.

Wycena nieruchomości może określać także:

 • Wartość dla indywidualnych potrzeb inwestora,
 • Koszt odtworzenia obiektów budowlanych.
 • Koszt odtworzenia drzewostanów leśnych lub zadrzewień, plantacji kultur wieloletnich, a także zasiewów i upraw.

Wybór właściwej metody wyceny należy wyłącznie do rzeczoznawcy majątkowego, chyba że wynika ona bezpośrednio z przepisów prawa. Rzeczoznawca majątkowy może żądać od właściwych organów i sądów udostępnienia mu danych i dokumentów, wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, niezbędnych do prawidłowego wykonania jego zadania, jakim jest wycena. Rzeczoznawca majątkowy ma prawo do sporządzania kopii dokumentów używanych do wyceny, a także poświadczania tych dokumentów za zgodność z oryginałem.

Obowiązki, jakie ma rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy, określając wartość nieruchomości, powinien kierować się:

 • przepisami prawa,
 • obowiązującymi standardami,
 • Kodeksem Etyki Zawodowej,
 • Z zachowaniem szczególnej staranności ze względu na charakter zawodu,
 • W sposób obiektywny i niezależny.

Rzeczoznawca majątkowy może odmówić wykonania wyceny, jeśli występują warunki zagrażające jego obiektywizmowi.